Mysteriet med nordmenn og påskekrim! / Mystery about Norwegians and their Easter-crime obsession!

I Norge finnes et særnorsk fenomen som de aller fleste nordmenn ikke tenker over, men tar helt for gitt. Det er en årviss hendelse som inntreffer hver påske, og som varer en ukes tid. Spør man en nordmann om hvorfor hun holder denne “tradisjonen” i hevd, vil hun sannsynligvis rynke på pannen og svare med[…]